Oficina Virtual do Provedor

Cal é o obxectivo

A Oficina Virtual do Provedor constitúe un punto de encontro entre o Sergas e as empresas que lle proporcionan servizos ou produtos.

O obxectivo da Oficina Virtual do Provedor é o de ser unha ferramenta que permita, de forma áxil, rápida e sinxela, realizar os procesos de comunicación máis habituais entre o Sergas e as empresas que lle prestan servizos.
Entre os obxectivos desta ferramenta podemos destacar os seguintes:

Ámbito actual

Nesta oficina virtual, a día de hoxe, poderá consultar a tramitación de pagos dos seguintes centros de xestión: