Oficina Virtual do Provedor
Vai vostede solicitar unha nova chave de acceso ó sistema. Para iso rogámoslle que cubra o seguinte formulario. Seguidamente enviaráselle a súa dirección de correo electrónico a súa nova chave de acceso. Dende ese momento esta será a única chave que lle servirá para acceder ó sistema.
AvisoFormato de NIF de Usuario inválido
AvisoIntroduza un CIF correcto
AvisoIntroduza un CIF/NIF de Provedor
AvisoLetra do NIF de Usuario non válida
AvisoBaixa en trámite. Conta suspendida
AvisoA conta do usuario caducou
AvisoNon existe ningunha empresa con ese CIF/NIF
AvisoUsuario non rexistrado
AvisoNon se pode enviar a chave
AvisoProblemas ó xerar a chave
AvisoProblemas ó modificar a chave
AvisoA súa solicitude de acceso está sendo tramitada
AvisoIntroduza un NIF de usuario
AvisoChave xerada e enviada correctamente
AvisoProcesando a súa solicitude. Esta operación pode levar uns segundos.
  
No seu primeiro acceso á Oficina Virtual do Provedor despois da solicitude da nova chave e por motivos de seguridade, terá que cambiar a súa chave.