SOLICITUDE DE BAIXA NA OFICINA VIRTUAL DO PROVEDOR DO SERGAS
Para solicitar a baixa no sistema debe cubrir a seguinte información.
AvisoFormato de NIF de Usuario inválido
AvisoIntroduza unha dirección de email válida
AvisoLetra do NIF de Provedor non válida
AvisoLetra do NIF de Usuario non válida
AvisoOs campos marcados con (*) son obrigatorios
AvisoErro ó procesar a solicitude
AvisoUsuario non rexistrado
AvisoFormato do NIF do Provedor inválido
AvisoFormato do CIF do Provedor inválido
AvisoO tamaño máximo das observacións son 254 caracteres
AvisoEmpresa non rexistrada
AvisoO usuario ten que estar activo
AvisoXa existe unha solicitude de baixa para ese usuario
AvisoEnviada a Solicitud de Baixa correctamente. Recibirá un email cun arquivo que deberá de remitir por correo electrnico ao Servizo de Avaliacin Econmica da Direccin Xeral de Recursos Econmicos (servizo.avaliacion.economica@sergas.es). Se desexa visualizar o informe pulse nesta ligazón.
AvisoProcesando a solicitude. Esta operación pode levar uns segundos.
Datos da empresa
Identificación empresa(*)   
Datos do Solicitante
Nome solicitante(*)
NIF solicitante(*)
Cargo solicitante
Correo electrónico solicitante(*)
Datos do usuario do que se solicita a baixa
Nome e apelidos do usuario(*)
NIF usuario(*)
Motivo de baixa(*)
Observacións

Unha vez cuberta a solicitude, enviaráselle un correo cun documento adxunto á dirección de e-mail indicada. Cubra dito documento e remítao por correo electrnico ao Servizo de Avaliacin Econmica da Direccin Xeral de Recursos Econmicos (servizo.avaliacion.economica@sergas.es). Unha vez recibido o documento, o Sergas porase en contacto con vostede para comunicarlle que xa non pode acceder á Oficinal Virtual do Provedor.
O Sergas resérvase o dereito da denegación dunha solicitude de baixa de usuario que incumpra coas normas establecidas.